หากโหลดเวบไม่ขึ้นให้ท่านลง java runtime environment (jre6)
เราทำงาน โดยไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานมาแล้ว :
นับจาก อุบัติเหตุครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2547 : เป้าหมาย ไม่เกิดอุบัติเหตุ: สถิติสูงสุด - วัน

เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน


หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน 
หมายเลขโทรศัพท์
 หมายเลขฉุกเฉิน
 ศูนย์ดับเพลิงกรุงเทพมหานคร199
 หน่วยแพทย์กู้ชีพ กทม.1555
        
 แจ้งเหตุร้าย
 กองปราบปราม1195
 ตำรวจทางหลวง1193
 สายด่วนกรมทางหลวง1586
 ตำรวจท่องเที่ยว1155
 ศูนย์นเรนทร1669
        
 ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ 24 ชม.
มูลนิธิร่วมกตัญญู0-2751-0951-3
ศูนย์วิทยุกรุงธน0-2451-7228-9
ศูนย์วิทยุปอเต็กตึ๊ง 24 ชม.0-2226-4444-8
ศูนย์วิทยุรามา            0-2354-6999      
ศูนย์ส่งกลับและรถพยาบาลกรมตำรวจ1691
ศูนย์เอราวัณ กทม. (ศูนย์รับแจ้งเหตุ)1646
ศูนย์ควบคุมระบบการจราจรบนทางด่วน1543
ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร1197
ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ กรมการขนส่งทางบก1584
ศูนย์จราจรอุบัติเหตุ จส.1001137
สถานีวิทยุชุมชน ร่วมด้วยช่วยกัน (FM 96)1677
สถานีวิทยุ สวพ. 911644
        
 ฉุกเฉินชีวิตและสุขภาพ
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ1860
ศูนย์บริการข่าวอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา1182
ศูนย์ปลอดภัยทางน้ำ แก้ไขชื่อเป็น เหตุด่วนทางน้ำ ศูนย์ปลอดภัยทางน้ำ1199
 สายด่วนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย1784
อุบัติเหตุทางน้ำ กองบัญชาการตำรวจ1196
ศูนย์ประชาบดี1300
ศูนย์ปรึกษาปัญหาชีวิต (สมาคมสะมาริตันส์แห่งประเทศไทย)            0-2713-6793      
ฮอทไลน์คลายเครียด (กรมสุขภาพจิต)1667
ศูนย์ดำรงธรรม1567
ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน1111
ศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กและครอบครัว กระทรวงศึกษาธิการ1579
ศูนย์รับแจ้งข่าวยาเสพติด (สนง.ตำรวจแห่งชาติ)1688
ศูนย์สวัสดิภาพเด็ก เยาวชนและสตรี            0-2282-3892      
สายด่วนบัตรทอง1330
สายด่วนผู้บริโภคกับ อย.1556
สายด่วนร้องทุกข์ สคบ.1166
        
 แจ้งบัตร ATM - บัตรเครดิตหาย
ธนาคารกรุงเทพ1333
 ธนาคารกรุงไทย1551
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา1572
 ธนาคารกสิกรไทย            0-2888-8888      
ธนาคารซิตี้แบงก์1588
 ธนาคารทหารไทย1558
 ธนาคารไทยธนาคาร            0-2626-7777      
ธนาคารไทยพาณิชย์            0-2777-7777      
ธนาคารธนชาต1770
ธนาคารนครหลวงไทย            0-2828-8000      
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)            0-2285-1555      
ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด (ไทย)1595
ธนาคารออมสิน            0-2299-8555      
ธนาคารอาคารสงเคราะห์            0-2202-2000      
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น            0-2614-4800      
สอบถามข้อมูลอายัดบัตร ATM - บัตรเครดิต1188